نیاز به مشاوره  کارشناسان ما دارید؟
+98-21-28163100 


نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل پدر

محل صدور

شماره شناسنامه

کد ملی

تاریخ تولد

محل تولد

وضعیت تاهل

تعداد فرزند

ملیت

دین

بومی

وضعیت سکونت

محل سکونت فعلی

مدت سکونت

وضعیت کار درخواستی

وضعیت نظام وظیفه

وضعیت تحصیلی

رشته تحصیلی

نام موسسه آموزشی

سال اخذ مدرک

رشته تحصیلی

نام مؤسسه آموزشی

سال اخذ مدرک

دوره های آموزشی

نام دوره / مدرک کارآموزی

نام موسسه آموزشی

مدت دوره (ساعت)

نام دوره / مدرک کارآموزی 2

نام موسسه آموزشی 2

مدت دوره (ساعت) 2

آخرین سابقه کاری

نام شرکت

سمت / مسئولیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مدت (سال)

علت خاتمه

آخرین حقوق دریافتی

زبان خارجی

خواندن

مکاتبه

مکالمه

معرف

نام و نام خانوادگی

شغل

نسبت

مدت آشنائی

آدرس معرف

شماره تماس معرف

متقاضی شغل

میزان حقوق درخواستی

چه محدودیت هایی جهت انجام کار دارید

لطفأ به سوالات زیر پاسخ دهید.

آیا سیگار میکشید؟

بلهخیر

آیا سابقه مصرف مواد مخدر دارید؟

بلهخیر

آیا سابقه کیفری دارید؟

بلهخیر

آیا بیماری خاصی از قبیل ناراحتی کلیوی ، قلبی ، اعصاب و . . دارید؟

بلهخیر

آیا نقص یا کم توانی در عضوی دارید (چشم ، گوش ، دست ، پا . . . )؟

بلهخیر

آیا دیسک کمر یا گردن دارید ؟

بلهخیر

آیا به گرد و غبار حساسیت دارید؟

بلهخیر

آیا چپ دست هستید؟

بلهخیر

تلفن

سابقه کار

زمینه تخصصی

تاریخ آمادگی شروع به کار

ردیف شغلی

ارسال مدارک

ارجاع به واحد آموزش

اینجاب آیین نامه انضباطی شرکت را بطور کامل مطالعه نموده و ضمن پذیرش کلیه قوانین و مقررات مندرج در آن، متعهد میگردم که نسبت به رعایت این قوانین پایبند باشم.

تاریخ بازنگری : 99/04/08